Zimowisko - CapoKids Zawoja 2020

Informacje organizacyjne

Krakowska Szko┼éa Capoeira UNICAR oraz Akademia Sztuki Capoeira ACMB Rzeszo╠üw zapraszaja╠Ę na zimowa╠Ę edycje╠Ę obozu capoeira dla dzieci i m┼éodziez╠çy w wieku 8 ÔÇô 18 lat z wojewo╠üdztwa podkarpackiego, ┼éo╠üdzkiego, ma┼éopolskiego i wielkopolskiego. Opro╠ücz zaje╠Ęc╠ü tematycznych zwia╠Ęzanych z sama╠Ę capoeira╠Ę, be╠Ędziemy sie╠Ę zajmowac╠ü eksploracja╠Ę stoku narciarskiego Mosorny Gron╠ü (pod okiem dos╠üwiadczonego instruktora snowboardu), znajduja╠Ęcego sie╠Ę w Zawoi.

W programie obozu:

W zalez╠çnos╠üci od pogody ÔÇô wyjs╠ücie na stok w celu doskonalenia/nauki od podstaw techniki jazdy na snowboardzie lub wycieczki go╠ürskie, zaje╠Ęcia tematyczne z zakresu capoeira (je╠Ęzyk portugalski, historia capoeira w oparciu o historie╠Ę Brazylii, zaje╠Ęcia muzyczne z nauka╠Ę s╠üpiewu oraz gry na instrumentach brazylijskich, treningi wzmacniaja╠Ęce i rozcia╠Ęgaja╠Ęce ca┼ée cia┼éo, gry i zabawy na s╠üniegu, turniej tenisa sto┼éowego, ogniska z kie┼ébaska╠Ę, zwiedzanie atrakcji turystycznych Zawoi oraz dyskoteki obozowe.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zakwaterowanie w Domu Wczasowym ZAWOJANKA (34ÔÇô223 Zawoja 981)w komfortowych pokojach 3,4 i 5-osobowych z ┼éazienkami. Posi┼éki podawane sa╠Ę 3 razy dziennie (s╠üniadania i kolacje w formie bufetu, obiad oraz podwieczorek). Mie╠Ędzy posi┼ékami be╠Ędziemy mieli sta┼éy doste╠Ęp do wody, herbaty, owoco╠üw i ciast. Opro╠ücz tego os╠ürodek dysponuje trzema salkami lustrzanymi przeznaczonymi do treningu lub innych aktywnos╠üci poza snowboardowych jak ro╠üwniez╠ç miejscem na ognisko i bitwy s╠üniez╠çne ­čśë

Informacje o stokach:

W zalez╠çnos╠üci od umieje╠Ętnos╠üci uczestniko╠üw, be╠Ędziemy korzystac╠ü ze stoku Mosorny Gron╠ü (1,4km), lub z wycia╠Ęgu Wojtek (410m). Istnieje moz╠çliwos╠üc╠ü wzie╠Ęcia nart zamiast snowboardu, pod warunkiem posiadania wysokich umieje╠Ętnos╠üci narciarskich. Kaz╠çdy uczestnik zobowia╠Ęzany jest do przywiezienia ze soba╠Ę w┼éasnego lub wypoz╠çyczonego sprze╠Ętu.

Uczestnicy sa╠Ę obje╠Ęci dodatkowym ubezpieczeniem na okres trwania wypoczynku. Piecze╠Ę nad uczestnikami sprawowac╠ü be╠Ędzie minimalnie 3 osobowa, dos╠üwiadczona, w pe┼éni wykwalifikowana kadra instruktorska. Obo╠üz organizowany pod nadzorem Kuratorium Os╠üwiaty.

WAŻNE INFORMACJE:

19.01 – 26.01.2020 – Termin obozu dla dzieci z podkarpacia

26.01 ÔÇô 02.02.2020 – Termin obozu dla dzieci z ma┼éopolski

1400z┼é ÔÇô Cena wypoczynku wraz z pie╠Ęciodniowym karnetem

Rodzen╠üstwa – zniz╠çka 100z┼é dla jednego z rodzen╠üstwa.
Ilos╠üc╠ü miejsc ograniczona (30 oso╠üb) ÔÇô decyduje kolejnos╠üc╠ü nades┼éania zaliczek

Zaliczke╠Ę* w wysokos╠üci 700 z┼é nalez╠çy wp┼éacic╠ü najpo╠üz╠üniej do 02.12.2019 natomiast druga╠Ę rate╠Ę do 13.01.2020, bezpos╠ürednio u instruktoro╠üw lub na podany numer konta:

ING BANK: 62 1050 1562 1000 0090 9778 2792 AKADEMIA SZTUKI CAPOEIRA
Tomasz Majka Kr. Augusta 29/95, 35-210 RZESZÓW

W tytule wp┼éaty nalez╠çy podac╠ü imie╠Ę i nazwisko uczestnika, jego wiek oraz miasto w kto╠ürym mieszka. Wystawiamy faktury. Gwarancja╠Ę wzie╠Ęcia udzia┼éu jest wp┼éata zaliczki. Po dokonaniu wp┼éaty zaliczki nalez╠çy skontaktowac╠ü sie╠Ę z organizatorami w celu uzupe┼énienia danych uczestnika.

*Zaliczka nie podlega zwrotowi

Organizatorzy i kontakt:

Akademia Sztuki Capoeira ACMB Rzeszo╠üw: Tomasz Majka ÔÇô Voador : tel. 505993877 e-mail: info@ascrzeszow.pl
Krakowska Szko┼éa Capoeira UNICAR: Julia Niewola- Staszkowska ÔÇô Tigresa: tel. 668030102 e-mail: julianiewola@gmail.com